Diensten

feature2-free-img.png

Accountancy

Administratieve dienstverlening

U bepaalt welke dienst wij op dit gebied voor u verrichten. Wij kunnen uw administratie volledig verzorgen. Als u dat wenst, kunnen wij de administratie bij u verzorgen.

Als u ervoor kiest om uw administratie zelf te doen, kunnen wij u hierbij ondersteunen. Bij AriVe zijn wij bekend met verschillende administratiepakketten (onder andere Afas, Exact, Accountview en Snelstart). Onze ondersteuning kan bestaan uit nakijken van de administratie per maand of kwartaal. Eventuele correcties bespreken wij met u. Onder de administratieve dienstverlening valt ook het verzorgen van de aangifte omzetbelasting en opgave intracommunautaire leveringen per tijdvak.

 

Ook kunnen wij loonjournaalposten en afschrijvingen verwerken in uw administratie waardoor u een globale indruk krijgt van uw financiële prestaties. Aan de hand van deze cijfers kunnen wij zo nodig u tijdig aansturen. Zo voorkomen wij dat u achteraf niet voor grote verrassingen komt te staan. Tussentijdse cijfers voor bijvoorbeeld de bank zullen wij in een rapportage verwerken. Hiervoor verwijzen wij naar onze dienstverlening onder jaarrekening.

Salarisadministratie

Wij kunnen voor u de complete salarisadministratie verzorgen. Aan- en afmelden van personeel, mutaties betreffende overwerk etc. Ook verzorgen wij bijvoorbeeld arbeidscontracten voor nieuw personeel. Voor de verzorging van de salarisadministratie werken wij samen met een specialist. Wij onderhouden het contact met deze specialist. Voor u blijft AriVe het aanspreekpunt, bij wie u terecht kunt voor alle mutaties.

Jaarrekening

Op basis van de door u aangeleverde administratie stellen wij jaarlijks de jaarrekening samen. Als wij de jaarrekening in concept klaar hebben, bespreken wij haar met u. In het gesprek komen niet alleen de cijfers aan de orde maar ook de eventuele verbeterpunten. Andere adviezen worden ook besproken. Bij de adviezen kunt u denken aan adviezen inzake bedrijfsvoering, rechtsvorm, enzovoorts. Indien mogelijk zullen uw cijfers worden vergelijken met andere branchegenoten.

Tussentijds kunnen wij ook een rapportage opstellen als u dat voor uw bedrijfsvoering nodig heeft. Deze rapportage gaat verder dan de globale kwartaalcijfers onder de administratieve dienstverlening. Alle balans-, winst- en verliesrekeningposten worden kritisch bekeken. De tussentijdse conceptcijfers worden uiteraard met u besproken.

Fiscale dienstverlening

Inkomstenbelasting

Wij verzorgen de aangiften inkomstenbelasting voor zowel ondernemers als particulieren. Op basis van de door u aangeleverde gegevens en eventueel door ons opgestelde jaarrekening zullen wij de aangifte opstellen.

Vennootschapsbelasting

De aangifte vennootschapsbelasting stellen wij op aan de hand van de jaarrekening. Uiteraard verzorgen wij ook aangiften voor fiscale eenheden.

Advies

U krijgt van ons advies hoe u uw situatie kunt optimaliseren zodat u niet te veel belasting betaalt maar wel aan wettelijke verplichtingen voldoet.

feature1-free-img.png
feature3-free-img.png

Advisering

Wij kunnen u adviseren over verschillende vragen waarvoor u als ondernemer kunt komen te staan. U kunt bijvoorbeeld denken aan vragen over financiering, het starten van een bedrijf of de juiste rechtsvorm voor uw bedrijf.

Financiering

Hebt u een financiering nodig bij de bank om bijvoorbeeld uw bedrijfsactiviteiten uit te breiden? Wij kunnen u begeleiden bij dit traject. Wij kunnen voor u een financieringsplan opstellen. Uit dit plan zal uw financieringsbehoefte duidelijk worden. Uiteraard bekijken wij welke financiering past bij uw activiteiten en ondersteunen wij u bij de onderhandelingen met banken.

Starten van een bedrijf

Bent u een startende ondernemer? Dan helpen wij u bij het opstellen van uw ondernemingsplan. Uiteraard kunnen wij u adviseren bij de inrichting van uw administratie. Tevens vullen wij voor u alle benodigde formulieren in voor de Belastingdienst. Ook kunnen wij u adviseren bij andere vragen die u hebt bij het opstarten van uw onderneming.

Rechtsvorm

Welke rechtsvorm past bij uw bedrijf? Deze vraag zult u zich vroeg of laat moeten stellen. Bijvoorbeeld als u als eenmanszaak gaat samenwerken met een andere ondernemer. Moet u dan kiezen voor een besloten vennootschap of voor een vennootschap onder firma (VOF)? Is uw huidige ondernemersvorm fiscaal nog wel toereikend? Hoe beperkt u uw aansprakelijkheid? Vragen waarop wij graag voor u een passend antwoord geven.

Natuurlijk kunt u ook met andere vragen bij ons terecht voor advies.